e-mail> home www
Ing: Pavel Pexa

Zahradní 292
672 01 Mor. Krumlov
tel. +420 - 515 322 897

Mobil: +420 608 908 628
Tel.: +420 515 322 897

e-mail: pexa@pexa.cz
Geometrické plany:
- při rozdělení pozemku
- vyznačení novostavby (pro kolaudaci)
- vyznačení rozestavěné stavby pro získání úvěru
- zápis stavby do katastru nemovitostí
- pro zřízení věcného břemene

Vytyčení hranic:
- doporučujeme před zahájením stavby, hlavně u oplocení nebo budovy na vlastnické hranici
- při prodeji a koupi pozemku
- vytyčení hranic pozemků

Inženýrská geodézie:
-účelové mapy velkých měřítek, technické mapy obcí, základní mapy závodů - zaměření polohopisu a výškopisu jako podkladu pro projekt (budov, komunikací, inženýrských sítí v obcích aj.), zjištění průběhu inženýrských sítí v dokumentaci správců, řezy a profily terénem
- dokumentace skutečného provedení stavby - zaměření dokončené stavby budovy nebo inženýrských sítí, přípojek podle požadavku stavebního úřadu a příslušného správce podzemních vedení, zpracování provádíme podle směrnic jednotlivých správců

Realitní kancelař:
- zprostředkování prodeje nemovitostí
- vyhotovení kupních smluv
směnných smluv
darovacích smluv
- vyřízení úvěrů